Rahoitus

Auralan Nuoret saa toiminta-avustusta, mm. kerhotoimintaan ja toiminnan koordinointiin Turun kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta. Toimintamuodoista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta saa avustusta Turun kaupungin sivistystoimialalta. Kesätoiminta on saanut viime vuosina avustusta L-S aluehallintovirastolta.

Turun Tyttöjen Talon toimintaa keskustassa ja Varissuolla rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi toimintaa tukevat:

  • Turun Tyttöjen Talon Pop In -seksuaalineuvonta, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 2009- 
  • Turun Tyttöjen Talon toiminta, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 2017-
  • Tyttöjen Talon eri hankkeisiin saadaan tukea myös muilta tahoilta (mm. Nuorten Akatemia).